(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/5/2019 do Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố Buôn Ma Thuột - Địa chỉ: Số 01 Lý Nam Đế, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

Quyền sử dụng đất đối với 65 thửa đất tại khu dân cư tổ dân phố 7, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Cụ thể như sau:

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm/1 thửa đất (đồng)

Bước giá (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

I

Lô LK2

01

Từ thửa LK2 - 8 đến thửa LK2 - 37

100

1.400.000.000

20.000.000

210.000.000

500.000

02

Thửa LK2 - 38

145,5

2.241.000.000

20.000.000

336.000.000

500.000

03

Từ thửa LK2 - 39 đến thửa LK2 - 43

100

1.400.000.000

20.000.000

210.000.000

500.000

04

Thửa LK2 - 44

145,5

2.241.000.000

20.000.000

336.000.000

500.000

II

Lô LK6

01

Từ thửa LK6 - 8 đến thửa LK6 - 21

100

1.400.000.000

20.000.000

210.000.000

500.000

02

Từ thửa LK6 - 22 đến thửa LK6 - 35

100

1.300.000.000

20.000.000

195.000.000

500.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị;

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổng giá khởi điểm: 91.282.000.000 đồng (Chín mươi mốt tỷ, hai trăm tám mươi hai triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để được hướng dẫn xem tài sản từ ngày 02/05/2019 và ngày 03/05/2019.

5. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 03/05/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ.

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ kèm bản chụp giấy tờ tùy thân (mang theo bản chính để đối chiếu), giấy nộp tiền đặt trước theo quy định; người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thửa đất

Thời gian tổ chức đấu giá

Địa điểm

Từ thửa LK2-23 đến LK2-26

Từ 07 giờ ngày 08/05/2019

Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Từ thửa LK6-08 đến LK6-19

Từ thửa LK6-20 đến LK6-35

Từ 13 giờ 30 phút ngày 08/05/2019

 7. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (tối đa không quá 05 vòng).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.