(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2022, đấu giá xe ô tô VINFAST tại TP.HCM ảnh 1