(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1