(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: thôn Tân phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 02393579999

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 82 đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 05/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 18/03/2022 - 16:00 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đại diện các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ cho Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 00:00 08/04/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 3