(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do UBND thị xã Cửa Lò ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - IPA

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Số điện thoại: 0919 191 889

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND thị xã Cửa Lò

Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Sinh Cung, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 05/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 14/03/2022 - 17:00 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Số 157 đường Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Điều kiện: Người đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định của luật đấu giá tài sản năm 2016; Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo hoặc đăng ký tham gia đấu giá LH tại: Công ty đấu giá hợp danh Quốc tế - IPA hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:15 08/04/2022

Địa điểm: Hội trường Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Cửa Lò

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 5
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 6
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An ảnh 7