(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: 06 đường Hà Huy Giáp, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0869143999

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: 101 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 06/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2022 - 09:00 06/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại Điều 38 – Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/04/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 2
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam ảnh 3