(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

Địa chỉ: 41B Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3603456

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Pleiku.

Địa chỉ: 93 Trần Quý Cáp, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 05/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:00 09/03/2022 - 16:00 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 3. Điều kiện đăng ký đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật đấu giá tài sản, Luật đất đai năm 2013 và các quy định khác của pháp luật có liên quan, và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản. 4. Cách thức đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên - 41b Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 08/04/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên