(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Agribank Chi nhánh Phú Nhuận ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp

Địa chỉ: 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0903392209

Tên Người có tài sản đấu giá: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN (AGRIBANK CHI NHÁNH PHÚ NHUẬN)

Địa chỉ: Số 135A Phan Đăng Lưu, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP>HCM, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Gò Vấp, TP.HCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 05/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 07/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 18/03/2022 - 16:00 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. - Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. - Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 00:00 08/04/2022

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp - số 151 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM