(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Agribank Chi nhánh Nhà Bè ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dung đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM ảnh 1