(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

Số điện thoại: 02263.845.968

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm

Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 04/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 06/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:10 15/03/2022 - 17:00 04/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 13:30 07/04/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam