(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ sở Chính quyền huyện Quảng Trạch, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 01/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 05/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 17/03/2022 - 16:30 05/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Tại trụ sở UBND xã Quảng Phương. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành tốt pháp luật đất đai thực hiện đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 08/04/2022

Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 8/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình ảnh 4