(BĐT) - Sacombank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn cầu Group thông báo đấu giá 18 khoản nợ và tài sản bảo đảm vào ngày 8/4/2022 như sau:
Ngày 8/4/2022, đấu giá 18 khoản nợ và tài sản bảo đảm ảnh 1