(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCM thông báo đấu giá tài sản do Công ty CP Dịch vụ hàng hải Tân Cảng ủy quyền vào ngày 8/4/2021 như sau:
Ngày 8/4/2021, đấu giá tàu Tân Cảng 01 và 04 tại TP.HCM ảnh 1