(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 100,8kg; gồm: Loại: 21-25 con/453g; số lượng 71,1kg. Loại: 26-30 con/453g; số lượng 14,2kg. Loại: 31-40 con/453g; số lượng 15,5kg. Hiện tài sản được gửi lưu giữ tại Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ: 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Nguồn gốc tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đưa ra đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số 556/QĐ-CAT-PC03 ngày 30/12/2020 của Công an tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt phương án xử lý tang vật do vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

4. Giá khởi điểm: 18.349.900 đồng (Mười tám triệu, ba trăm bốn mươi chín ngàn, chín trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 01,02/4/2021, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: 1.500.000 đồng, nộp ngày 05,06,07/4/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/3/2021 đến 17 giờ ngày 05/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 08/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.