(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 ủy quyền vào ngày 8/4/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

Địa chỉ: Phòng P204, tầng 2 Tòa nhà VietPhone Building – 2, số 21 Phan Kế Bính, phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.39100057

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8

Địa chỉ: 124 đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 8, TPHCM ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 05/04/2021

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 07/04/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/03/2021 - 17:00 05/04/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 08/04/2021

Địa điểm: 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.