(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản đợt 3 vào ngày 8/4/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

(Quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ.

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17/2021/HĐDV.ĐGTS ký kết ngày 08 tháng 03 năm 2021 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất đối với 18 thửa đất thuộc khu dân cư số 1, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Đợt 3: Thực hiện đấu giá 06 thửa đất: gồm thửa đất số 309, 310, 311, 312, 315 và 316 tờ bản đồ số 2 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện cho từng thửa đất.

Danh mục vị trí, nguồn gốc, diện tích, mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất của khu đất đấu giá:

- Vị trí khu đất: thuộc khu dân cư số 1 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ thuộc vị trí 2, đường tỉnh 773 (Hương lộ 10 cũ), Đoạn từ Quốc lộ 56 đến hết khu Trung tâm hành chính huyện.

(Theo Tờ trích lục và biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 3794/2018, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện, ký xác lập ngày 16/5/2018).

- Nguồn gốc: Đất do UBND xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ quản lý, được UBND tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 19/06/2018.

- Diện tích đấu giá: Cụ thể từng thửa như sau

Ngày 8/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ảnh 1

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hiện trạng: đất trống.

- Hạ tầng kỹ thuật: Khu vực đã đầu tư hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1:500

b. Thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Quy hoạch sử dụng đất: Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Cẩm Mỹ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4626/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 thì 06 thửa đất trên thuộc quy hoạch đất ở tại nông thôn.

- Kế hoạch sử dụng đất: 06 thửa đất trên có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Mỹ (được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 31/12/2019) và năm 2021 huyện Cẩm Mỹ (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

Quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm huyện Cẩm Mỹ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 thì 06 thửa đất trên có chức năng quy hoạch là đất ở xây dựng mới (Văn bản số 5907/SXD-QHKT ngày 05/12/2018 của Sở Xây dựng).

Các chỉ tiêu quy hoạch gồm:

+ Mật độ xây dựng: ≤ 90%;

+ Tầng cao xây dựng: 02 – 03 tầng;

+ Khoảng lùi xây dựng: ≥ 2,4m so với chỉ giới đường đỏ; ≥ 01m so với ranh đất.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

- Giá khởi điểm, tiền đặt trước (06 thửa đất): Cụ thể từng thửa như sau.

Ngày 8/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai ảnh 2

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ/thửa đất (Năm trăm ngàn đồng).

Khách hàng tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu.

Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá

Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ngày 20/04/2021 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu

Địa chỉ: số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu tại Đồng Nai

Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam;

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 236, Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn, đơn vị, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Thời hạn bán và nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ngày 20/04/2021(Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

Đơn vị, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ:

+ Đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu

+ Địa điểm:

Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987.435.509

Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0987.435.509 – 0979064663.

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ngày 20/04/2021. Tại nơi có tài sản thuộc xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 19/04/2021, 20/04/2021 và ngày 22/04/2021 (trong giờ làm việc hành chính). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 115.002.867537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai (VietinBank Đồng Nai) của Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu.

Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá: Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện cho từng thửa đất.

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín, số vòng tối đa 3 vòng) tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá:

+ Đối với các thửa 309, 310, 311, 312 tờ bản đồ 02 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Bước giá là: 198.945.600 đồng/thửa đất (Một trăm chín mươi tám triệu, chín trăm bốn mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng)

+ Đối với các thửa 315, 316 tờ bản đồ 02 tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Bước giá là: 144.400.000 đồng/thửa đất (Một trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 23/04/2021.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Trụ sở Cơ sở 2 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: Số 236, Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá: Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện chung:

Cá nhân, tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để ở.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu cùng bản sao các giấy tờ liên quan: CMND, giấy phép kinh doanh và đem theo bản chính để đối chiếu.

Các hộ gia đình, cá nhân không vi phạm quy định của Pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

Yêu cầu cụ thể:

Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá và đã khảo sát vị trí địa điểm thửa đất, để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

Người được mua tài sản nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo thông báo của cơ quan thuế, xem như từ chối nhận quyền sử dụng đất đã trúng đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc) của người trúng đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu

Địa chỉ: Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987.435.509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989.

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Trực tuyến Toàn Cầu tại Đồng Nai

Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0987.435.509 – 0979064663.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 236, đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.840.756.