(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá Tài sản và người có tài sản đấu giá

1.1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

1.2. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang. Địa chỉ: ấp Cầu Muống, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản, số lượng, chất lượng tài sản

2.1 Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Quyền khai thác sò giống trên đất bãi bồi ven biển do UBND xã Tân Thành quản lý

- Giá khởi điểm: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)

2.2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu vực đất bãi bồi ven biển do UBND xã Tân Thành quản lý.

2.3. Căn cứ pháp lý tài sản đấu giá: Công văn số 458/UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Đông về việc thống nhất giá khởi điểm để tiến hành đấu giá khai thác sò giống trên đất bãi bồi ven biển do UBND xã Tân Thành quản lý.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Tân Thành tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 25 và ngày 26 tháng 3 năm 2021 liên tục trong giờ hành chính.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

4.1 Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 22/3/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/4/2021 liên tục trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

4.2. Địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

5. Bước giá, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ

5.1. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

5.2. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

5.3. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 05,06,07 tháng 4 năm 2021

- Nộp tiền đặt trước tài khoản Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công, số tài khoản 7286327 tại Ngân hàng TMCP Á Châu-PGD Gò Công.

5.4. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ (Áp dụng mức phí theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

6.1. Điều kiện đăng ký:

+ Cá nhân, tổ chức có nhu cầu

+ Giữa vợ và chồng chỉ được đăng ký 01 người. Nếu đăng ký 02 người phải có xác nhận tài sản riêng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Một người đứng tên nhiều tổ chức hoặc hộ gia đình chỉ được đăng ký một tổ chức hoặc một hộ gia đình.

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân: Bản photo hoặc bản sao y (công chứng, chứng thực) giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

+ Đối với tổ chức: Bản pho to hoặc bản sao y (công chứng, chứng thực) giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác; Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Trường hợp bản pho to phải có bản chính để đối chiếu).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian: Bắt đầu lúc 14g00 ngày 08 tháng 4 năm 2021

- Địa điểm: tại Công ty đấu giá Hợp danh Gò Công. Địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ghi chú:

- Ủy ban nhân dân xã Tân Thành huyện Gò Công Đông chịu trách nhiệm ký hợp đồng với người trúng đấu giá; chịu trách nhiệm quản lý tài sản đấu giá đến khi giao cho người trúng đấu giá.

- Người trúng đấu giá phải chịu tất cả chi phí tiền công khai thác sò giống, nhân công bốc vác, vận chuyển trong thu hoạch sò giống từ điểm khai thác lên phương tiện vận chuyển; thuê và trả tiền cho phương tiện vận chuyển trong thời gian thu hoạch sò giống; chịu trách nhiệm thuê và trả tiền công thu hoạch sò giống.

Kính mời các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá liên hệ:

+ Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công, địa chỉ: số 95 Nguyễn Văn Côn, Phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: 0944040252.