(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bàu Bàng ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Bàu Bàng.

Địa chỉ: Số A 6-42, đường NC, KCN Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng , tỉnh Bình Dương.

Tài sản đấu giá: 01 lô vật tư thu hồi từ thanh lý tài sản công trình Trường Tiểu học Trừ Văn Thố.

*Giá khởi điểm: 65.045.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu, không trăm bốn mươi lăm ngàn đồng). Giá trên đã bao gồm chi phí tháo dỡ công trình và dọn dẹp mặt bằng sau khi tháo dỡ công trình thu hồi vật tư.

*Ghi chú: Khách hàng xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 15 giờ 00 phút ngày 05/4/2021.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ

- Thời gian đăng ký xem tài sản: Từ ngày 25/3/2021 đến 14 giờ 00 ngày 05/4/2021 tại trụ sở Trung Tâm.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 02/4/2021 và ngày 05/4/2021.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Trường Tiểu học Trừ Văn Thố.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 02/4/2021 đến 15 giờ 00 phút ngày 06/4/2021.(Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

- Thời điểm đấu giá: 09 giờ 30 phút ngày 08/4/2021.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng, mở phiếu công khai tại cuộc đấu giá).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Bình Dương trong thời gian quy định.

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương– ĐT: 0274.3859653 (hoặc 0909809898 – Minh).