(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức đấu giá tài sản thanh lý lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn, vào ngày 8/4/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng, cụ thể:

ĐVT: đồng

Ngày 8/4/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 8/4/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 8/4/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 8/4/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 8/4/2021, đấu giá lô máy móc thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng tại tỉnh Bình Định ảnh 5

2. Tổng giá khởi điểm của tài sản: 363.600.000 đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng), trong đó:

2.1. Vật tư máy móc thiết bị: 283.600.000 đồng.

2.2. Phương tiện vận tải: 80.000.000 đồng.

Mức giá trên chưa có thuế VAT: 10%, và các khoản chi phí, thuế, lệ phí đường bộ, các chi phí khác liên quan đến tháo dỡ, vận chuyển, di dời ra khỏi kho bãi của Cảng Quy Nhơn và chi phí chuyển đổi quyền sở hữu tài sản (Theo Chứng thư Thẩm định giá số 5200302/CT-BTCVALUEĐN ngày 24/11/2020 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCValue).

3. Thời gian, địa điểm xem thực trạng tài sản, hồ sơ, tài liệu về tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày mở cuộc đấu giá tại Bãi Cảng Quy Nhơn – Đường Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn; trụ sở Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hoặc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, bước giá và địa điểm đấu giá tài sản.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 05/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Địa chỉ: 37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp phiếu trả giá: Trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 05/4/2021, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Bước giá: Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề. Bước giá áp dụng cho tài sản thanh lý lô thiết bị, vật tư và phương tiện vận tải đã qua sử dụng là: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng) bước giá trên được áp dụng xuyên suốt trong cuộc đấu giá.

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, lúc 08 giờ 30 phút, ngày 08/4/2021 đến khi kết thúc tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

6. Phương thức đấu giá: Đấu giá toàn bộ tài sản nêu trên bằng phương thức trả giá lên

7. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn - 02 Phan Chu Trinh, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản trên nộp hồ sơ hợp lệ trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày; nộp khoản tiền đặt trước 72.700.000 đồng bằng chuyển khoản vào TK: 4300201003401 tại Agribank tỉnh Bình Định hoặc TK: 117.0000.21160 tại Ngân hàng Công Thương - CN Bình Định của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trừ có thỏa thuận khác) và tiền hồ sơ tham gia đấu giá tài sản 200.000 đồng. Người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền còn lại chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày đấu giá thành (trừ có thoả thuận khác); người có tài sản đấu giá có trách nhiệm giao tài sản cho người mua chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ khi người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.

- Người tham gia đấu giá có trách nhiệm: Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy”; và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng thực tế hiện có của tài sản và trên hồ sơ đã được xem, giám định trước đó. Trung tâm không chịu trách nhiệm về những trường hợp không xem hiện trạng tài sản, chất lượng, số lượng tài sản đấu giá, các giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá và nội dung của Quy chế này mà đăng ký tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá tài sản cam kết: Đã xem xét kỹ, biết rõ, tự chịu trách nhiệm và tự chịu các chi phí phát sinh đối với mọi nghĩa vụ, quyền lợi có liên quan đến tài sản đấu giá; không có khiếu nại, tranh chấp gì kể từ sau thời điểm hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá tài sản trên phải nộp tiền ký quỹ là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để đảm bảo thực hiện việc hoàn trả mặt bằng đúng hiện trạng quy định. Sau khi thực hiện đầy đủ các quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá sẽ được hoàn trả lại số tiền ký quỹ trong thời hạn 03 ngày làm việc;

- Người mua được tài sản đấu giá chịu lệ phí sang tên, trước bạ và chịu trách nhiệm làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Người trúng đấu giá tài sản tự chịu chi phí tháo dỡ và vận chuyển, chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn lao động và công tác PCCC trong quá trình tháo dỡ, vận chuyển;

- Thời hạn tháo dỡ để trả lại mặt bằng là 20 ngày, kể từ ngày người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản. Việc tháo dỡ phải đảm bảo đúng tiến độ, nếu chậm một ngày so với hợp đồng sẽ bị phạt 500.000 đồng/ngày;

- Người mua được tài sản đấu giá chịu trách nhiệm thanh toán phí đường bộ đối với các phương tiện vận tải kể từ ngày hết hạn đăng kiểm đến khi nhận bàn giao tài sản và đưa tài sản lưu thông theo quy định của pháp luật;

- Thuế VAT người mua chịu.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – 37 Phan Đình Phùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. ĐT: 0256.3822216; 3812837.