(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2021 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá: 02 lô tôm sú lột PTO, nguồn gốc tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đưa ra đấu giá sung công quỹ Nhà nước theo Quyết định số Quyết định số 1448/QĐ-XPVPHC ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chình trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; gồm:

- Lô 1: Lô tôm sú lột PTO, loại: 26-30 con/453g; số lượng 80,5kg. Giá khởi điểm: 11.511.500 đồng (Mười một triệu, năm trăm mười một ngàn, năm trăm đồng).

- Lô 2: Lô tôm sú lột PTO, số lượng tổng cộng: 201,8kg; gồm: Loại: 8-12 con/453g; số lượng 30,2kg; Loại: 13-15 con/453g; số lượng 50,5kg; Loại: 16-20 con/453g; số lượng 121,1kg. Giá khởi điểm: 37.299.500 đồng (Ba mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm đồng).

Hiện tài sản được gửi lưu giữ tại Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh; địa chỉ: 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 01,02/4/2021, tại Công ty TNHH CBTS&XNK Trang Khanh; địa chỉ: 2/14, Hẻm 1, tỉnh lộ 38, Phường 5, Tp.Bạc Liêu.

5. Tiền đặt trước: Lô 1: 1.000.000 đồng, lô 2: 3.500.000 đồng, nộp ngày 05,06,07/4/2021 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam- CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt tại Trung tâm.

6. Tiền mua hồ sơ đấu giá: Lô 1: 50.000 đồng/bộ hồ sơ; lô 2: 100.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 24/3/2021 đến 17 giờ ngày 05/4/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 8 giờ ngày 08/4/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ trên; số điện thoại: 0291.3825386.