(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2020 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đak Đoa ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc đấu giá quyền sử dụng đất huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất (QSD đất) và tài sản gắn liền với đất Khu A - Khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, như sau:

3.1- Quyền sử dụng đất:

- Vị trí: Tại thị trấn Đak Đoa, xã Tân Bình và xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

- Tổng diện tích: 307.822,9 m2, trong đó:

+ Đất thương mại, dịch vụ: 2.243,9 m2;

+ Đất công cộng đơn vị ở: 951,9 m2;

+ Đất giáo dục: 24.282,7 m2;

+ Đất ở: 101.833,3 m2 (đất biệt thự 92.551,6 m2; đất nhà ở liền kề 9.281,7 m2);

+ Đất cây xanh, thể dục thể thao: 47.823,1 m2;

+ Đất giao thông, bãi đỗ xe: 130.688 m2 (đường giao thông nội bộ 57.245,3 m2; đường giao thông khu vực: 71.694,3 m2; bãi đỗ xe 1.748,0 m2).

- Hình thức sử dụng đất:

+ Đất thương mại, dịch vụ: nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá QSD đất.

+ Đất giáo dục: nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm cho thông qua đấu giá QSD đất.

+ Đất ở: nhà nước giao đất có thu tiền thông qua đấu giá QSD đất.

- Thời hạn sử dụng đất:

+ Đất thương mại, dịch vụ: 50 năm.

+ Đất giáo dục: 50 năm.

+ Đất ở: Lâu dài.

3.2- Tài sản gắn liền với đất:

Cây thông: 1.190 cây với trữ lượng gỗ 164,577m3; Củi cành tận dụng: 34,484 ster.

3.3- Tổng giá khởi điểm đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất: 96.487.080.091 đồng (Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, bốn trăm tám mươi bảy triệu, không trăm tám mươi ngàn, không trăm chín mươi mốt đồng), trong đó:

- Giá trị cho thuê QSD đất trả tiền một lần: 2.012.351.959 đồng.

- Giá trị giao đất thu tiền sử dụng đất: 94.020.649.224 đồng.

- Giá trị cho thuê QSD đất trả tiền hàng năm: 172.212.908 đồng.

- Giá trị tài sản trên đất: 281.866.000 đồng.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có tài sản từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa và tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000 đồng/hồ sơ (trả bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ). Tiền đặt trước tương đương 5% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 07410 1650 2074 tại Ngân hàng TMCP An Bình CN tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: 93-95B Đinh Tiên Hoàng, Tp. Pleiku).

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến 16 giờ 00 phút ngày 03/04/2020 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp bộ hồ sơ gồm: Đơn đăng ký theo mẫu của Trung tâm; Hồ sơ năng lực tài chính; Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư; Báo cáo tóm tắt thực hiện dự án; Báo cáo tài chính kiểm toán của nhà đầu tư năm 2016, 2017, 2018; Các cam kết của nhà đầu tư; Bản phô tô Giấy phép kinh doanh và CMND của người đứng đầu tổ chức; tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá: 13 giờ 30’ ngày 08/04/2020 tại Hội trường UBND huyện Đak Đoa.

9- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10- Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức theo quy định của phương án đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất dã được UBND huyện Đak Đoa phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích theo phương án đấu giá.

11- Nộp tiền trúng đấu giá:

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo Thông báo.

- Trong vòng 60 ngày tiếp theo, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo Thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đak Đoa, số điện thoại: 02693 831 847.