(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2020 như sau:

Thông báo đấu giá: cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

1. Tài sản đấu giá:

Cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông (địa chỉ đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Bãi giữ xe được bố trí trong chợ theo sơ đồ được phê duyệt. Lối đi từ cổng chính đường Hải Thượng Lãn Ông.

Diện tích bãi giữ xe: 6,5 m x 12 m = 78 m2.

Thời gian thuê: 12 tháng.

2. Giá khởi điểm cho cả thời gian thuê (12 tháng): 99.600.000 đồng (Chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 9.960.000 đồng (Chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 06/4/2020 trong giờ hành chính tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Chợ tạm Mỹ Đông).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá:

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

b) Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, chữ ký), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá khởi điểm.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 08/4/2020 (Sáng thứ Tư).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 99/QC-TTDVĐGTS ngày 16/3/2020)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận gia hạn thời gian đấu giá tài sản

Về việc gia hạn thời gian đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Văn bản số 578/STP-TTr ngày 01/4/2020 của Sở Tư pháp về việc triển khai Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 16/3/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận ban hành Thông báo số 98/TB-TTDVĐGTS và Quy chế cuộc đấu giá số 99/QC-TTDVĐGTS về đấu giá cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông thuộc quyền quản lý của UBND phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm. Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản gia hạn thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền trước, thời gian xem tài sản, thời gian tổ chức đấu giá tài sản; cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê Bãi giữ xe chợ tạm Mỹ Đông (địa chỉ đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận). Bãi giữ xe được bố trí trong chợ theo sơ đồ được phê duyệt. Lối đi từ cổng chính đường Hải Thượng Lãn Ông.

Diện tích bãi giữ xe: 6,5 m x 12 m = 78 m2. Thời gian thuê: 12 tháng.

2. Giá khởi điểm cho cả thời gian thuê (12 tháng): 99.600.000 đồng (Chín mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế và phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 9.960.000 đồng (Chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 61510000005608 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/3/2020 đến ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (Chợ tạm Mỹ Đông).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực). Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Giá trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

8.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8.3. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá: Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Thùng phiếu phải được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành;

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi rõ ràng các thông tin; số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng).

Trường hợp phiếu trả giá mua tài sản đấu giá (Số tiền ghi bằng chữ và số tiền ghi bằng số không khớp với nhau, thì lấy số tiền ghi bằng chữ. Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng, ghi bằng chữ: Ba trăm triệu đồng).

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, chữ ký), số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá khởi điểm.

9. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá vào thùng phiếu: từ ngày 17/3/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 21/4/2020 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

10. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá (công bố giá trả): vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23/4/2020 (Sáng thứ Năm).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038.