(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất ở trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 8/4/2019 như sau:

1. Vị trí : Khu Chiềng xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn gồm 23 ô đất. (Danh mục tài sản đính kèm)

- Diện tích mỗi ô từ 125,0m2 đến 134,0m2 .

- Giá khởi điểm: 1.000.000đ/m2

2. Tiền đặt trước: từ 15.000.000đ đến 60.000.000đồng/hồ sơ.

3. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Sơn (Địa chỉ: thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 05/04/2019 tại UBND xã Thạch Khoán và Phòng TC – KH huyện Thanh Sơn.

5. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 21/03 và 22/03/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá như trên.

6. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Cách thức: làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã Thạch Khoán và Phòng TC – KH huyện Thanh Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 08/04/2019 tại UBND xã Thạch Khoán.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 03/04 đến 05/04/2019 nộp tiền vào tài khoản số 2715201004915 mở tại Agribank Thanh Sơn của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

09. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín (không hạn chế số vòng) trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Thanh Sơn, UBND xã Thạch Khoán.