(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 do UBND huyện Phú Vang ủy quyền như sau:
Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 8/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3