(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Toàn bộ lô đất và tài sản gắn liền trên đất, chi tiết như sau :

a. Quyền sử dụng đất : Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL737006 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày17/10/2017 do Công ty cổ phần Địa Ốc Hoàng Vũ đứng tên chủ sở hữu. Thuộc thửa đất số: 39, Tờ Bản đồ số: 09. Diện tích: 2.266 m2 (Bằng chữ: Hai nghìn hai trăm sáu mươi sáu mét vuông), trong đó:1.235,8 m2 đất thương mại, dịch vụ và 1.030,2 m2 đất trồng cây lâu năm. Sử dụng riêng: 2.266 m2 ; Sử dụng chung: Không. Thời hạn sử dụng: 1.144,5 m2 đất thương mại, dịch vụ sử dụng lâu dài; 91,3 m2 đất thương mại, dịch vụ sử dụng đến ngày 7/12/2065; 1.030,2 m2 đất trồng cây lâu năm sử dụng đến năm 2048.

Địa chỉ thửa đất: 1035 Phạm Văn Đồng, phường Yên Thế, tp. Pleiku, Gia Lai

b. Tài sản gắn liền với đất :

Loại công trình: Nhà hàng và Khách sạn Hoàng Vũ. Chi tiết như sau:

+ Khách sạn: Diện tích xây dựng 401m2, diện tích sàn 4.404m2, cấp II.

+ Nhà hàng tiệc cưới: Diện tích xây dựng 701,25m2, diện tích sàn 2.103,75m2, cấp III.

Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn).

Nguồn gốc: Tài sản hiện đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Gia Lai chuyển giao bán đấu giá để thu hồi nợ.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 05/4/2019, tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 05/4/2019, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ; Tiền đặt trước 5% giá khởi điểm nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ ngày 05/4/2019; tạiTrung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khác hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08/4/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn – Pleiku – Gia Lai; ĐT: 02693826628.