(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 8/4/2019 do Công ty CP gỗ Đồng Phú – KCN Đồng Xoài I ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP. Hồ Chí Minh - Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản bán đấu giá: Công ty CP gỗ Đồng Phú – KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3.Tên tài sản bán đấu giá:

3.1: Toàn bộ nhà xưởng, vật kiến trúc trên 41.991,3 m2 đất thuê trả tiền hàng năm;

3.2: Máy móc thiết bị, trạm điện, xe nâng, xe xúc; Công cụ dụng cụ; Hàng hóa, sản phẩm dở dang và vật tư tồn kho ngành sản xuất phôi gỗ, ván ép và viên nén gỗ cao su (Có danh mục kèm hồ sơ đấu giá).

Ghi chú: Tài sản bán đấu giá gắn liền với đất thuê gồm:

a) Tài sản đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu: Gồm 09 hạng mục công trình;

b) Tài sản chưa được cấp GCNQSH nhưng đã được cấp GPXD: Gồm 08 hạng mục.

4. Giá khởi điểm: 58.500.000.000 đồng (Năm mươi tám tỷ, năm trăm triệu đồng); Giá bán trọn gói chưa bao gồm thuế VAT, không bao gồm các loại thuế sang tên trước bạ nhà và các thuế, phụ phí khác phục vụ chuyển đổi quyền sở hữu.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: GHC từ 25/03/2019 đến 16h ngày 05/04/2019. Địa điểm: KCN Đồng Xoài 1, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

6. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: GHC liên tục từ 25/03/2019 đến 16h00 ngày 05/04/2019. Tại CN Công ty ĐG Hợp danh Bắc Trung Nam và Phòng Kế hoạch Công ty Cổ phần gỗ Đồng Phú.

7. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/ hồ sơ; Tiền đặt trước: 5.850.000.000 đồng. Hạn nộp tiền đặt trước: Đến 16h00 ngày 05/04/2019.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo điều 38 của Luật đấu giá.

9. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức đấu giá lên.

10. Thời gian, địa điểm mở phiếu trả giá: 14h30 ngày 08/04/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty CP gỗ Đồng Phú.