(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình

Địa chỉ: số 6 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273743199

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 8/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 04/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 04/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 08/02/2022 - 16:30 03/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có chi tiết trong thông báo niêm yết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 08/03/2022

Địa điểm: UBND xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày 8/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ảnh 2
Ngày 8/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ảnh 3
Ngày 8/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ảnh 4