(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/3/2021 do Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan; địa chỉ: Tầng 17 tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Tên tài sản đấu giá: Lô hàng gồm 03 chiếc tàu tuần tra số hiệu HQ11-91-46, HQ11-91-56, HQ11-91-58 tại Hải đội 1 (tài sản bán cả lô theo nguyên hiện trạng, không bán lẻ). Các tàu thanh lý là tàu Grip (HQ11-91-46, nước sản xuất Nga), tàu Úc(HQ11-91-56, HQ11-91-58) đóng. Tàu cũ, hết hao mòn, quá niên hạn sử dụng theo quy định tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/05/2018 của Bộ Tài chính.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tại Cầu cảng Hải đội 1; địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3. Tổng cộng giá khởi điểm của lô tài sản đấu giá (03 chiếc tàu tuần tra thanh lý) là: 7.212.830.500 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, hai trăm mười hai triệu, tám trăm ba mươi nghìn, năm trăm đồng). Giá không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), chưa bao gồm chi phí tháo dỡ, vận chuyển, bốc xếp, phương tiện vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Người mua được tài sản đấu giá chi trả các loại chi phí trên và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước tham gia đấu giá: Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000 đồng/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá là: 700.000.000 đồng/01 hồ sơ; khoản tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 0300 4499 5588 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh, mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày: 03/3/2021, 04/3/2021 và ngày 05/3/2021 (khoản tiền đặt trước không được tính lãi).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 26/02/2021 (trong giờ hành chính) tại Cầu cảng Hải đội 1; địa chỉ: Phố Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 05/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài sản đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 19/02/2021 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 22/02/2021 đến ngày 05/3/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 13 giờ 30 phút ngày 08/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5, trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

9. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

- Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm; địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.2200.266.