(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/2/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa; địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 28 lô đất ở thuộc Khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa.

Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

TT

KH lô

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

I

Khu A-1

1

A-1:3

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

2

A-1:4

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

3

A-1:5

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

4

A-1:6

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

5

A-1:7

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

6

A-1:8

180

900.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

7

A-1:9

172,69

907.000.000

500.000

180.000.000

5.000.000

II

Khu A-2

8

A-2:8

125

535.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

9

A-2:9

125

535.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

10

A-2:10

125

535.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

III

Khu A-3

11

A-3:1

124,50

560.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

IV

Khu A-4

12

A-4:1

108,40

427.000.000

200.000

85.000.000

5.000.000

13

A-4:3

124

488.000.000

200.000

85.000.000

5.000.000

14

A-4:13

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

15

A-4:14

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

16

A-4:15

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

17

A-4:16

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

18

A-4:17

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

19

A-4:21

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

20

A-4:22

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

21

A-4:23

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

22

A-4:24

157,50

620.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

V

Khu A-5

23

A-5:3

158,84

625.000.000

500.000

124.000.000

5.000.000

VI

Khu A-6

24

A-6:4

125

535.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

25

A-6:5

125

535.000.000

500.000

107.000.000

5.000.000

VII

Khu A-7

26

A-7:3

110

425.000.000

200.000

85.000.000

5.000.000

27

A-7:8

110

425.000.000

200.000

85.000.000

5.000.000

28

A-7:14

110

425.000.000

200.000

85.000.000

5.000.000

TỔNG CỘNG

4.140,93

17.937.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 05/02/2020 (giờ hành chính) tại 28 lô đất ở thuộc Khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa và Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ, ngày 05/02/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ, ngày 05/02/2020 tại Trung tâm.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân, 02 Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/02/2019 đến 10 giờ 00 phút, ngày 07/02/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản như nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp).

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đến 10 giờ 00 phút ngày 07/02/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

* Ghi chú: Ngay khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm thì người tham gia đấu giá cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 08/02/2020 tại Hội trường UBND thị trấn La Hà.

Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết thì liên hệ trực tiếp đến Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tư Nghĩa; điện thoại: 0905732133 (Đ/c Ba) hoặc Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.