(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM vào ngày 8/12/2021 như sau:
Ngày 8/12/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của ông Trần Anh Tuấn tại Agribank Chi nhánh TP.HCM ảnh 1