(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vào ngày 8/12/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: QSD 42 thửa đất tại điểm X1, thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Giá khởi điểm: 18.000.000 đ. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/hs.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 08/12/2019 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08h30’, ngày 25, 26/11/2019. Liên hệ tại: Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 21/11/2019 đến 17h00, ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại UBND xã Nguyên Khê; Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 04/12/2019 đến 17h00, ngày 05/12/2019 (trong giờ hành chính).

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu. Đ/c: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655298/ 0989405628 và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh. Đ/c: Số 115A Cao Lỗ, Đông Anh, Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.