(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 8/12/2018 do UBND huyện Thanh Sơn ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Gồm 19 ô đất (Từ ô số 01 đến ô số 19) tại xóm Soi Cả, xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. (Danh sách tài sản đính kèm)

2. Diện tích, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Diện tích mỗi ô từ 330m2 đến 471.9 m2.Giá khởi điểm: 800.000đ/m2. Bước giá: 20.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 ô;

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26/11/2018 đến ngày 27/11/2018 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/11/2018 cho đến hết 16h00’ ngày 05/12/2018 tại UBND xã Sơn Hùng, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn và Công Ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh

5. Nộp tiền đặt trước:

- Thu tiền đặt trước ngày Ngày 05,06,07/12/2018 ( Giờ hành chính), nộp tiền vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục vào ngày 05/12/2018 (giờ hành chính) tại UBND xã Sơn Hùng

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 03 ngày làm việc kết thúc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/11/2018 đến hết 16h00’ ngày 05/12/2018 tại UBND xã Sơn Hùng, phòng TC-KH huyện Thanh Sơn hoặc tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Dự kiến 8h00’ ngày 08/12/2018 tại Hội trường UBND xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Sơn. - Đ/c: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.