(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Văn phòng HĐND&UBND huyện Cam Lộ ủy quyền như sau:

Thanh lý tài sản công do Văn phòng HĐND&UBND huyện Cam Lộ quản lý

Văn phòng HĐND&UBND huyện Cam Lộ

Ngày 8/11/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 8/11/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 8/11/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 8/11/2021, đấu giá xe ô tô MAZDA tại tỉnh Quảng Trị ảnh 4