(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sài Thành (STCo) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do VCB – Sài Thành ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM ảnh 1