(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Công ty TNHH MTV Dịch vụ khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá thiết bị vật tư cũ tại Hà Nội ảnh 1