(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dịch vụ Tài chính Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Trường THCS Nguyễn Văn Cừ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin thuộc Trường THCS Nguyễn Văn Cừ để kinh doanh dịch vụ ăn uống và văn phòng phẩm cho học sinh tại trường (mặt bằng cho thuê là đất trống). Diện tích: 50 m2. Thời hạn thuê: 05 năm, mỗi năm 08 tháng.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP. Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP. Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 8/11/2021, đấu giá quyền sử dụng và khai thác mặt bằng căn tin tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP. Đà Nẵng ảnh 3