(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2021 do Công ty Điện lực Gia Định ủy quyền như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá lô tài sản thu hồi thanh lý tại TP.HCM ảnh 1