(BĐT) - Công ty TNHH Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thông báo đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Lê Khánh Giavào ngày 8/11/2021 như sau:
Ngày 8/11/2021, đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Địa ốc Lê Khánh Gia ảnh 1