(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 9 Lê Quý Đôn, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 14 (Mười bốn) lô đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 987; 988; 989; 990; 991; 992; 1006; 1007; 1008; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013 với Tổng diện tích 2.466,7 m2 với tổng giá khởi điểm các lô đất đưa ra đấu giá: 13.808.408.000 đồng.

(Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, giá khởi điểm đính kèm)

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá): Vào lúc 8 giờ 00 ngày 08/11/2020 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (39 Hùng Vương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đ/1 hồ sơ

- Tiền đặt trước:

+ Lô có giá khởi điểm từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ là: 100 triệu đồng

+ Lô có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng là: 200 triệu đồng

+ Lô đất có giá khởi điểm trên 02 tỷ đồng là: 250 triệu đồng

(Chi tiết từng lô có tại bảng kê đính kèm)

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Thời gian nộp: Ngày 04; 05; 06/11/2020 (Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định).

Địa điểm nộp: Tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 54010000316961, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 16/10/2020 đến 05/11/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có các lô đất.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến hết ngày 05/11/2020 (trong giờ hành chính), cụ thể:

+ Từ ngày niêm yết đến ngày 02/11/2020 tại Công ty đấu giá.

+ Các ngày 03; 04; 05/11/2020 tại BIDV - CN Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có năng lực hành vi dân sự, tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký, và chấp nhận các quy định tại quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam- CN Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị điện thoại: 0233.3.560 612./.

PHỤ LỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM, SỐ TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CÁC LÔ ĐẤT TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

Ngày 8/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ảnh 1