(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/11/2020 như sau:
Ngày 8/11/2020,đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội ảnh 1