(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 256238 được Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 30/9/2004 như sau: - Thửa đất số: 70A - Tờ bản đồ số: 1 - Địa chỉ thửa đất: Xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. - Diện tích: 10.250m2 (Bằng chữ: Mười nghìn hai trăm năm mươi mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 10.250m2; Chung : Không m2 ; - Mục đích sử dụng đất : Đất Nông nghiệp lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : 2043 Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 924509 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 27/3/2017, cụ thể như sau: - Thửa đất số: 44, 45 - Tờ bản đồ số: 24 - Địa chỉ: Thôn 6, xã Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; - Diện tích: 13.237m2 (Bằng chữ: Mười ba nghìn hai trăm ba mươi bảy mét vuông); - Hình thức sử dụng đất : Riêng : 13.237m2; Chung : Không m2 ; - Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm - Thời hạn sử dụng đất : Đến tháng 10/2043. Tổng giá khởi điểm của 02 tài sản: 1.380.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng). Lưu ý: 02 tài sản trên không bán tách rời.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4