(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Khu nhà, đất tại số 812, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình - Quyền sử dụng đất, thửa đất số 93, tờ bản đồ địa chính số 13-2021; - Tài sản gắn liền với đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 5