(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất BT9 bám đường TM thuộc Khu dự phòng Tây Bắc, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Chi tiết như sau: Tổng số thửa đất: 01 thửa tại Khu dự phòng Tây Bắc, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; Tổng diện tích: 631,5 m2; Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (Là đất biệt thự); Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Hình thức đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất (Đấu giá 01 thửa đất); Quy hoạch sử dụng đất: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được phê duyệt; Nguồn gốc các thửa đất: Thuộc quỹ đất do UBND thị xã Sa Pa quản lý.

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 7
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 8
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 631,5 m2 đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 9