(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà ủy quyền như sau:

Vị trí thửa đất: Tại thôn Na Kim, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà; Số lượng: 29 thửa đất; Tổng diện tích 4.564,4 m2; Đơn giá khởi điểm đấu giá: 4.800.000 đồng/m2 Vị trí thửa đất: Tại thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà; Số lượng 20 thửa; Tổng diện tích 2.547,1 m2; Đơn giá khởi điểm đấu giá từ: 1.500.000 đồng/m2 - 1.800.000 đồng/m2

Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 49 thửa đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai ảnh 5