(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 41 ô đất tại khu Đồng Tâm, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Diện tích các ô đất từ 100,0m2 đến 247,2m2; Giá khởi điểm các ô đất từ 6.000.000đồng/m2 đến 9.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước các ô đất từ 100.000.000 đồng/ô đến 120.000.000 đồng/ô.

Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Khê

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 41 ô đất tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ ảnh 4