(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Là quyền sử dụng đất gồm 40 lô đất tại khu dân cư xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa (thuộc MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 25/02/2021); Tổng diện tích đấu giá 40 lô đất là 6.093,57 m2, Diện tích các lô từ 117,55 m2 đến 196,13 m2 trên một lô đất; Mục đích sử dụng đất: đất ở; Hình thức: giao đất có thu tiền sử dụng đất; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Tổng giá khởi điểm: 29.728.256.500 đồng, Giá khởi điểm các lô đất từ 4.100.000 đồng/m2 đến 6.050.000 đồng/m2; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) trên 01 lô đất.; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: là 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) trên 01 bộ hồ sơ.

UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 40 lô đất tại thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7