(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản thứ nhất: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 488362 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 18/03/2010, cụ thể như sau: Thửa đất số: 587, Tờ bản đồ số: 7. Địa chỉ: Thôn 2, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, (Nay là thôn Bông Lar), tỉnh Gia Lai.Diện tích: 27.092 m2. Hình thức sử dụng đất: Riêng : 27.092 m2; Chung : Không m2 ;Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đất: Đến hết tháng 10/2049. Tài sản thứ hai: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 190041 do UBND huyện Đak Đoa cấp ngày 27/08/2012, cụ thể như sau: Thửa đất số 590, Tờ bản đồ số 7. Địa chỉ: Thôn Bông Lar, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Diện tích: 5.212m2, hình thức sử dụng đất: Riêng : 5.212m2 ; Chung : Không m2 ; Mục đích sử dụng đất : Đất trồng cây lâu năm.Thời hạn sử dụng đất : Đến hết ngày 30/10/2049. Giá khởi điểm như sau: 2.351.250.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ ba trăm năm mươi mốt triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng). Lưu ý: Hai tài sản không bán tách rời.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Gia Lai.

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 32.304 m2 đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 32.304 m2 đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 32.304 m2 đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 32.304 m2 đất tại huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai ảnh 4