(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã thị xã Quảng Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do UBND thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 21 ô đất thuộc quy hoạch khu dân cư tại thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Tài sản bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng

UBND thị xã Quảng Yên; đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã thị xã Quảng Yên

Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 ô đất tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ảnh 3