(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Vietibank Hải Phòng vào ngày 8/10/2021 như sau:

Ghi chú: Thông báo công khai

Lần đăng: Lần 2

Ngày đăng công khai: 10:20 23/09/2021

Thông báo liên quan

Thông báo công khai lần 1 ngày (20/09/2021)

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng

Địa chỉ: Số 36 Điện Biên Phủ

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Địa chỉ: số 112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253678680

Fax:

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14:30 08/10/2021

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng; Địa chỉ: Số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng.

Ngày 8/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Vietibank Hải Phòng ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 07:30 23/09/2021 Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 17:00 05/10/2021

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 07:30 05/10/2021 Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 07/10/2021

Ngày 8/10/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Bình tại Vietibank Hải Phòng ảnh 2