(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 8/10/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp do chủ tịch UBND huyện Kbang ra quyết định tịch thu gồm: Gỗ tròn xẻ các loại: 56,389 m3 Và Sắt, phế liệu: 225 kg.

Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang

Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 8/10/2021, đấu giá gỗ tròn xẻ các loại và sắt, phế liệu tại tỉnh Gia Lai ảnh 11